ม.ฤทธิ์เต็ม

Artist : ม.ฤทธิ์เต็ม
Album : ดูช้างชนกัน

ม.ฤทธิ์เต็ม ♫ ดูช้างชนกัน
Artist : ม.ฤทธิ์เต็ม
Album : ดูช้างชนกัน

ม.ฤทธิ์เต็ม ♫ ยาแก้จน
Artist : ม.ฤทธิ์เต็ม
Album : ดูช้างชนกัน

ม.ฤทธิ์เต็ม ♫ ราษฎรเต็มขั้น
Artist : ม.ฤทธิ์เต็ม
Album : ดูช้างชนกัน